Wyposażenie magazynu – jak prawidłowo wyposażyć magazyn?

Pojęcie magazynu określa norma PN-84-N-01800:1984 Gospodarka magazynowa – Terminologia podstawowa. Według tej normy magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Zatem do podstawowych elementów wyposażenia magazynu zaliczamy wszelkie dobra materialne i niematerialne, takie jak np. magazynowane zapasy, wyposażenie, personel, przestrzeń, koszty i jego organizację. Głównym zadaniem jakie jest realizowane przez magazyn jest składowanie towarów w warunkach, które zapobiegną utracie ich właściwości , ale także działania manipulacyjne, którym podlega składowane mienie. Jak zatem zorganizować i wyposażyć magazyn, który będzie spełniał każde z powyższych założeń przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa?

Podstawowe wyposażenie magazynów - regały magazynowe

Podstawowym wyposażeniem każdego magazynu są regały magazynowe, które sprawdzą się doskonale przy wszelkiego rodzaju przechowywanych towarach. Ich niekwestionowaną zaletą jest różnorodność. Dostępne w wielu rodzajach z możliwością regulacji wysokości stanowią nieodłączny element każdego z magazynów. Regały magazynowe dzielą się na: regały stałe (wolnostojące lub samonośne) ramowe lub wspornikowe, regały przejezdne (podłogowe lub torowe) ramowe lub wspornikowe oraz regały specjalizowane. Przy doborze właściwego systemu regałów magazynowych powinniśmy kierować się przede wszystkim:

 • postacią fizyczną składowanego towaru oraz jego jednostki (forma, masa i wymiary),
 • technologią magazynowania, która została przyjęta w danym magazynie (składowanie statyczne lub dynamiczne),
 • programem magazynowania (wielkość składowanych zapasów i szybkość ich rotacji),
 • sposobem obsługi, który obowiązuje w danym magazynie (ręczny czy przy pomocy sprzętu).

Magazyn - wyposażenie i środki transportu wewnętrznego

Nieodłącznym elementem każdego z magazynów są środki transportu wewnętrznego, które ułatwiają obsługę magazynu pracownikom. Należą do nich wszelkie urządzenia transportu bliskiego, dzięki którym możliwy jest transport poziomy i pionowy załadowanego towaru na terenie magazynu (bądź innego miejsca w których odbywa się praca: hali, placu składowego itp.). Do środków transportu wewnętrznego możemy zaliczyć:

 • wózki transportowe,
 • mechaniczne wózki jezdniowe (widłowe),
 • dźwigi osobowe, towarowe i budowlane,
 • wózki podnośnikowe ręczne,
 • ładowarki i wiele innych.

Tak szerokie zróżnicowanie środków transportu wewnętrznego jest zależne od różnorodnego zapotrzebowania firm i przedsiębiorstw. Ciągły rozwój przemysłu i handlu sprawił, że na rynku zaczęły pojawiać się coraz nowocześniejsze rozwiązania odpowiadające na potrzeby klientów. Jak zatem dobrać odpowiedni środek transportu do magazynu? Przede wszystkim warto jest zwrócić uwagę na:

 • rodzaj materiałów, jakie będą transportowane,
 • otoczenie (miejsce, w którym transport będzie się odbywał, np. w wąskie korytarze pomiędzy regałami magazynowymi lub duży plac),
 • charakter pracy,
 • koszty.

Odbojnice magazynowe – kluczowy element wyposażenia

Chcąc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa warto jest wyposażyć magazyn, oprócz regałów i środków transportu, w odbojnice magazynowe. Dzięki różnorodności zastosowań, jakie oferują bariery elastyczne, możemy je stosować w każdym miejscu w zależności od potrzeb. Doskonale sprawdzą się jako ochrona składowanych towarów, zarówno przed ich niepożądanym przewróceniem się, pojazdami które mogłyby je uszkodzić, jak i widłami wózków widłowych. Dodatkowo modułowy system barier daje możliwość dodawania kolejnych elementów w celu osiągnięcia pożądanej wysokości, co pozwala na ochronę wysokiego składowania. Ponadto odbojnice magazynowe to doskonały sposób na separację ruchu pieszego i kołowego, a także ochronę wyposażenia czy konstrukcji budynku.

By zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa na magazynie warto jest kompleksowo zadbać o jego wyposażenie. Przy czym warto pamiętać jest, że składowymi magazynu nie są tylko magazynowane produkty i jego wyposażenie, ale także np. jego pracownicy. Dodatkowo ważnym aspektem są także wszelkiego rodzaju konserwacje i przeglądy techniczne, bez których nie możemy być przekonani o sprawności i poprawnym funkcjonowaniu wszystkich maszyn.

Zapewniając na terenie naszego obiektu odboje magazynowe zwiększymy poziom bezpieczeństwa. Rozmieszczenie ich w odpowiednich miejscach pozwoli dbać nie tylko o towary, ale również pojazdy i maszyny na terenie magazynu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat wyposażenia magazynu i jego wpływu na jego bezpieczeństwo?

Bariery MPM zwiększają bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.