Bariery energochłonne i ich zastosowanie

Bariery energochłonne to szczególny rodzaj zabezpieczeń, który odpowiednio zastosowany pozwala na stworzenie bezpiecznej przestrzeni do pracy. Chronią one jednocześnie pracowników, jak i wyposażenie oraz magazynowane produkty. Bariery ochronne MPM znajdują szerokie zastosowanie w miejscach, które wymagają zastosowania szczególnych środków ostrożności.

Odseparowanie ruchu pieszego i kołowego

Bariery elastyczne są doskonałym sposobem na odizolowanie ruchu pieszego od ruchu kołowego. Dzięki nim jesteśmy w stanie odseparować pieszych, w tym pracowników oraz gości, i wydzielić specjalne trasy. Zastosowane bariery są jednocześnie charakterystycznym oznakowaniem wytyczanych przez nie dróg. Ich kolory sprawiają, że są dobrze widoczne i czytelne dla wszystkich. Zastosowanie specjalnych bramek zapobiega wyjściu pieszych w miejscach potencjalnie niebezpiecznych. Muszą oni kierować się jedynie trasami wyznaczonymi przez bariery. Funkcjonalność barier sprawdza się również w ruchu pojazdów. Tak samo jak w przypadku pieszych wyznaczają one specjalne trasy dla ruchu kołowego, przez co jest on bardziej bezpieczny i płynny.

Bariery energochłonne, a ochrona przed pojazdami

Zastosowanie odbojnic magazynowych pozwala zabezpieczyć ściany, konstrukcje, towary i maszyny przed uderzeniami wszelkiego rodzaju pojazdów – lekkich, takich jak wózki widłowe oraz cięższych. Pozwalają one również wyznaczyć trasy, którymi mogą poruszać się te pojazdy w sposób bezpieczny, niezagrażający innym uczestnikom ruchu zarówno pieszego, jak i kołowego. Bariery magazynowe MPM pomagają zapobiegać w przedostawaniu się niechcianych przedmiotów do obszarów chronionych. Zastosowanie barier, oprócz oczywistych względów bezpieczeństwa takich jak zapobieganie wypadkom i kolizjom, jest jednocześnie wizualną wskazówką dla kierujących pojazdami. Dzięki barierom elastycznym ruch pojazdów jest płynniejszy i bezpieczniejszy.

Ochrona wysokiego składowania

Odbojniki magazynowe sprawdzają jako idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie towary składowane są w stosach, jeden na drugim. Zabezpieczają one strefy wysokiego składowania oraz zapobiegają niebezpiecznemu wywracaniu się towarów. Bariery elastyczne doskonale sprawdzają się także w eliminowaniu zagrożeń na wyższych poziomach, w miejscach takich jak antresole czy wysokie piętra budynków.  Bariery MPM zapewniają kompleksową ochronę w obszarze od podłogi do określonej wysokości.

Ochrona przed widłami wózków widłowych

Krawężniki ochronne MPM to doskonały sposób na zapobieganie powstawaniu uszkodzeń wskutek uderzeń wideł wózków widłowych. Dzięki możliwości integracji z barierami energochłonnymi skutecznie chronią przed widłami wózków i ich ładunkiem. Są idealnym zabezpieczeniem dla ścian i budynków oraz wszystkich elementów znajdujących się blisko podłoża. Ponadto, podobnie jak bariery ochronne, krawężniki mogą być elementem wyznaczania tras i nadzoru nad nimi. Stosowane są także jako ograniczenie miejsca dla składowania towarów.

Ochrona kolumn, słupów i masztów

Oprócz samego zabezpieczenia ruchu pieszych i pojazdów, ważnym elementem zachowania bezpieczeństwa jest także ochrona miejsc newralgicznych oraz konstrukcyjnych w budynkach (np. kolumny, podpory budowlane, konstrukcje pionowe). Bariery i osłony ochronne zapewniają zabezpieczenie kolumn, ścian i słupów dowolnego kształtu na każdej wysokości. Zapewnienie ochrony istotne jest szczególnie ze względu na możliwość wystąpienia kolizji, bądź uszkodzenia konstrukcji.

Ograniczniki wysokości i belka alarmowa

Istotną kwestią bezpieczeństwa jest ochrona na wysokości. Idealnym rozwiązaniem dla takiego rodzaju zabezpieczenia jest stosowanie ograniczników wysokości oraz belek alarmowych. Chronią one krawędzie w przejściach oraz mogą obudowywać urządzenia i przewody w wyższych obszarach. Zapobiegają uderzeniom przez wysokie pojazdy, ładunki oraz maszty wózków widłowych. Mogą stanowić wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie dla kierowców, u których załadowany towar jest zbyt wysoki. Stanowią również idealną ochronę dla konstrukcji, narożników oraz innych miejsc zagrożonych uderzeniami.

Ochrona regałów, a bariery energochłonne

Bardzo ważnym elementem ochrony jest zabezpieczenie przed uderzeniami zgromadzonych na regałach towarów oraz samych regałów. Odpowiednie do tego są belki oraz bariery energochłonne MPM. Pochłaniają one energię i niwelują skutki częstego kontaktu słupków regałowych z pojazdami, m.in. wózkami widłowymi. Stanowią idealną ochronę przed skutkami uderzeń wideł pojazdu.

Ochrona stref rozładunku, załadunku i postoju

Bariery elastyczne doskonale sprawdzają się również w odizolowaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa w miejscach rozładunku, załadunku i postoju. Kompleksową ochronę mogą zapewnić przy zastosowaniu dodatkowych elementów, takich jak bramki dokowania, odbojnice rolkowe i ograniczniki dla ciężarówek.

Bariery energochłonne do chłodni

Szczególnym rodzajem magazynów są chłodnie, które wymagają użycia specjalnego wyposażenia. Chcąc kompleksowo chronić bezpieczeństwo i zapobiegać wypadkom należy użyć barier energochłonnych przeznaczonych do chłodni. Wykazują się one solidnością i skutecznością w temperaturach dochodzących nawet do -30°C. Dzięki nim możemy separować ruch pieszych i pojazdów, chronić konstrukcje i wyposażenie oraz składowane towary.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo należy używać ochronnych elementów wyposażenia. Bariery energochłonne MPM znajdują szerokie zastosowanie w ochronie osób, wyposażenia, towarów i konstrukcji budynków. Ich szerokie możliwości sprawiają, że można je używać w wielu miejscach wymagających podwyższonego bezpieczeństwa takich jak magazyny, chłodnie czy lotniska. Kolorystyka barier sprawia, że są one widoczne dla każdego.
Właściciele magazynów często instalują na terenie zakładu odbojnice przemysłowe, które zwiększają poziom bezpieczeństwa. W ten sposób znacznie bardziej możemy troszczyć się o towary oraz maszyny znajdujące się na terenie obiektu.

Zobacz, jak wyposażenie magazynu wpływa na jego bezpieczeństwo

Bariery MPM zwiększają bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.