Przegląd

iFlex™ Swing Gate Short

Bramka iFlex ™ Swing Gate Short zabezpiecza miejsca dostępu dla pieszych, wymuszając na nich zatrzymanie się przed strefą ruchu. Bramki mogą być dostarczane w wersji otwieranej w dwóch kierunkach lub w wersji z ogranicznikiem, który ogranicza otwieranie bramki tylko w jednym kierunku. Pieszy, aby przyjść przez bramkę, musi zatrzymać się przed nią, uchylić jej skrzydło w swoim kierunku i dopiero potem przejść przez nią. Dzięki hydraulicznemu samozamykaczowi bramka wraca do pozycji zamkniętej po jej odchyleniu.

Bramka wahadłowa jest kompatybilna ze wszystkimi barierami stosowanymi w separacji ruchu pieszych. Może być instalowana samodzielnie lub w formie dwóch skrzydeł w celu zwiększenia prześwitu otwartej bramki.

Specyfikacja techniczna

iFlex™ Swing Gate Short

Krótka brama wahadłowa dostępna jest w różnych długościach od 800 mm do 1200 mm (rozmiary zwiększają się skokowo co 100 mm).

Długa brama wahadłowa dostępna jest dla większych otworów do 2000 mm.

By uzyskać  maksymalny otwór, bramki można montować pojedynczo lub w formie dwóch skrzydeł ( maksymalna szerokość to 2400 mm w przypadku krótkiej bramy i 4000 mm w przypadku długiej).

Dostępne kolory: czarny i zielony. Bramy o kolorze zielonym wskazują punkty dostępu do wyjść ewakuacyjnych – przeciwpożarowych, wyjść bezpieczeństwa i dostępu do pomocy medycznej. Zielony kolor można łatwo dostrzec, szczególnie na tle długiej, żółtej bariery.

Nasza oferta

iFlex™ Swing Gate Short

W celu dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb bramki wahadłowe dostępne są w różnych konfiguracjach i długościach. W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa pieszych i pojazdów w punktach wejścia oraz wyjścia, bramki zostały tak zaprojektowane aby być kompatybilnymi ze wszystkimi barierami do separacji ruchu pieszego oraz barierami do odseparowania ruchu kołowego i pieszego.

Od 1984 r. A-Safe zwiększa bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.