Przegląd

iFlex™ Swing Gate Long

iFlex ™ Swing Gate Long wyznacza punkty bezpiecznego dostępu (wejścia i wyjścia) dla pieszych i lekkich pojazdów w określonych miejscach sekcji bariery. Bramka zwiększa bezpieczeństwo wymuszając zatrzymanie się przed strefą ruchu. Bramka nie wraca samoczynnie do pozycji wyjściowej. Pracownik ręcznie zamyka bramkę.

Bramkę wahadłowa dwustronna może być dostarczona z ogranicznikiem, który pozwala na wychylenie bramki tylko w jednym kierunku. Bramka wahadłowa jest kompatybilna ze wszystkimi barierami stosowanymi w separacji ruchu pieszych. Może być instalowana samodzielnie lub w formie dwóch skrzydeł w celu zwiększenia otworu.

Specyfikacja techniczna

iFlex™ Swing Gate Long

Długa brama wahadłowa długa dostępna jest w różnych długościach od 1300 mm do 2000 mm (rozmiary zwiększają się skokowo co 100 mm).

Krótka brama wahadłowa dostępna jest dla mniejszych otworów – od 800 mm do 1200 mm.

Bramki mogą być instalowane pojedynczo lub w parach, aby uzyskać większy prześwit bramki, maksymalny prześwit dla dwóch długich bramek wynosi 4000 mm, a dla dwóch krótkich bramek 2400 mm.

Dostępne kolory: czarny i zielony. Bramy o kolorze zielonym wskazują punkty dostępu do wyjść ewakuacyjnych, sprzętu przeciwpożarowego lub pomocy medycznej. Zielony kolor można łatwo dostrzec, szczególnie na tle długiej, żółtej bariery.

Nasza oferta

iFlex™ Swing Gate Long

W celu dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb, bramki wahadłowe dostępne są w różnych konfiguracjach i długościach. W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa pieszych i pojazdów w punktach wejścia oraz wyjścia, bramki zostały zaprojektowane tak, aby były kompatybilne ze wszystkimi barierami do separacji ruchu pieszego oraz barierami służącymi do odseparowania ruchu kołowego i pieszego.

Od 1984 r. A-Safe zwiększa bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.