Przegląd

iFlex™ Slide Gate

iFlex ™ Slide Gate wyznacza punkty bezpiecznego dostępu dla pieszych i pojazdów pomiędzy sekcjami bariery. Bramka przesuwna zwiększa bezpieczeństwo wymuszając zatrzymanie się pieszego lub pojazdu przed strefą ruchu.

Bramka przesuwna optymalizuje przestrzeń wokół bramki i idealnie sprawdza się do wjazdów i wyjazdów pojazdów. Bramka jest kompatybilna ze wszystkimi barierami do separacji ruchu pieszych oraz barierami służącymi do odseparowania ruchu kołowego i pieszego. Może być instalowana samodzielnie lub w formie dwóch skrzydeł w celu zwiększenia prześwitu.

Specyfikacja techniczna

iFlex™ Slide Gate

Bramy przesumne dostępne są w kolorze czarnym (czerń można łatwo dostrzec na tle długiej i żółtej bariery) i długościach 1000 mm, 1500 mm i 2000 mm.

Bramkę przesuwną można instalować jako pojedynczą lub podwójną w celu osiągnięcia maksymalnego łącznego prześwitu bramki 4000 mm.

Nasza oferta

iFlex™ Slide Gate

W celu dostosowania rozwiązań do indywidualnych potrzeb bramki dostępne są w różnych konfiguracjach i długościach. W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa pieszych i pojazdów w wejściach i wyjściach, bramki zostały zaprojektowane tak, aby być kompatybilnymi ze wszystkimi barierami do separacji ruchu pieszego oraz barierami do odseparowania ruchu kołowego i pieszego.

Od 1984 r. A-Safe zwiększa bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.