Przegląd

FlexiShield Column Guard

FlexiShield Column Guard to specjalnie zaprojektowane osłony, które pozwalają zapewnić zintegrowaną ochronę kolumny na dowolnej wysokości. Są odpowiednie zarówno do kwadratowych, jak i prostokątnych kolumn. Ich unikalna żebrowa konstrukcja zwiększa wytrzymałość i odporność na uderzenia wózków widłowych. Specjalnie ukształtowany kanał powietrzny rozprasza siłę uderzenia, a wcięcia w konstrukcji zwiększają zdolność pochłanianie energii.

Instalacja osłony kolumny jest szybka i łatwa, a moduły z blokadą zapewniają ścisłe dopasowanie ze wszystkich stron, zapobiegając powstawaniu luk. Dzięki temu osłona optymalizuje wykorzystanie przestrzeni i umożliwia przekazywania energii uderzenia wokół kolumny, jak i poza kolumnę.

Ustawiając osłony jedna na na drugą otrzymujemy zintegrowany system, który jest zblokowany dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu elementów osłony. Rozproszenie energii następuje na powierzchni całego zintegrowanego systemu osłon i zapewnia doskonałą ochronę na większych wysokościach filarów. FlexiShield Column Guard to także dodatkowa ochrona podstawy i mocowań kolumny.

Szeroki zakres zastosowania

Zastosowanie produktów

Specyfikacja techniczna

FlexiShield Column Guard

Osłona FlexiShield Colum Guard składa się z narożników i elemetów dystansowych o różnych rozmiarach, co pozwala pozwala na skonfigurowanie każdej osłony i dopasowanie do każdego rodzaju kolumny. Dzięki ustawieniu jednej osłony na drugą możliwe jest dostosowanie wysokości systemu do indywidualnych wymagań.
Narożniki są dostępne w kolorze żółtym, a panele służące do rozszerzania w kolorze żółtym lub czarnym.

Wysokość strefy uderzenia to 0-520 mm. Wysokość tę można zwiększyć, układając wiele osłon kolumn jedna na drugiej.

Od 1984 r. A-Safe zwiększa bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.