Typy – odboje elastyczne

               W zależności od tego w jakim miejscu oraz w jakim celu chcemy zainstalować odboje elastyczne, możemy podzielić je na typy. Jednak niezależnie od tego, jaki rodzaj barier wybierzemy, możemy mieć pewność, że po ich zainstalowaniu zwiększymy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie zredukujemy do minimum ryzyko kolizji i wypadków w miejscu pracy. Dodatkowo dzięki innowacyjnej technologii i modułowości (wymiana belek i słupków bez konieczności demontażu całego odboju), koszty konserwacji i napraw zostają zminimalizowane – w przeciwieństwie do standardowych barierek stalowych.

               Odboje elastyczne do zastosowania w separacji ruchu pieszego

               Głównymi odbojami do zastosowania w separacji pieszych są HR90, PED 90, PED 90 REINFORCED, PED 150 oraz PED 150 LINK. Są to bariery 3 lub 4-poręczowe, w których powłoki podstaw słupków są galwanizowana i pomalowane. Dzięki ich zastosowaniu w takich miejscach, jak magazyny czy centra logistyczno-dystrybucyjne, możemy:
– wydzielić trasy dla personelu i gości,
– oznakować chodniki i obszary bezpieczne,
– ograniczyć dostęp osób do określonych tras,
– w sposób wyraźny oznakować skrzyżowania i inne newralgiczne punkty.

Doskonałym uzupełnieniem dla tego typu odbojów są bramki bezpieczeństwa: wahadłowe DP 90 One Way, DP 90 Swing, DP 90 Swing Double, DP 150 One Way, DP 150 Swing, SP 150 Swing Double oraz podnoszone Lift Gate 90, Lift Gate 90 Double, Lift Gate 150 oraz Lift Gate 150 Double, które oprócz sposobu otwierania, różnią się pomiędzy sobą także np. dostępną szerokością. Dzięki połączeniu barier do separacji ruchu pieszego (Pedestrian Safety Barriers), a także bramek (Safety Gates) możemy tworzyć nieinwazyjne przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ruchem pojazdów.

              Odboje elastyczne do separacji ruchu kołowego

         Bflex jest to typ odbojów elastycznych przeznaczony do stosowania w celu separacji ruchu kołowego. Dzięki ich zastosowaniu możemy wyznaczać trasy ruchu, chronić wartościowe wyposażanie, a jednocześnie ograniczyć występowanie kolizji powodujących przestoje. W zależności od tego w jakim miejscu chcemy je zastosować możemy użyć odboje 1-poręczowe GR 90, GR 150, Link Single, Grin 90, Grin 150, Bflex.Front/1 Modular, Bflex.Com/1 Modular lub 2-poręczowe SM Modular, LM Modular, Link LM. Jednak niezależnie od tego jaki typ barier zostanie przez nas ostatecznie wybrany, możemy mieć pewność, że każda z barier MPM to inwestycja na lata.

Odboje elastyczne – zastosowania

Separacja ruchu pieszego                                 Separacja ruchu kołowego                                        Bramki                                                         Słupki

Ochrony regałów                                                Belki ostrzegawcze                                                     Ochrony kolumn                                        Ochrony bram 

Bariery Bflex                                                        Zabezpieczenie doków                                              Narożniki ochronne Flexi                          Bariery do chłodni

              Przypodłogowe listwy ochronne                     Ochrony narożników                                                  Ochrona przewodów kablowych              Naprowadzacze kół

               

               Niezależnie od tego, jaki typ barier elastycznych wybierzesz – poniesione koszty się zwrócą

                Niezależnie od tego, jaki typ odbojów elastycznych MPM wybierzesz, możesz mieć pewność, że dokonałeś dobrego wyboru. Dlaczego? Ponieważ dzięki zastosowaniu tych barier:
– chronisz podłogi przed uszkodzeniami (technopolimer REFLEX™, użyty w produkcji barier rozprasza siłę uderzenia, zapobiegając przy tym uszkodzeniom podłogi);
– obniżasz koszty napraw (technopolimer REFLEX™, użyty w produkcji barier, pozwala na absorpcję siły uderzenia i powrót do pierwotnego kształtu bariery, dzięki czemu bariera nie ulega zniszczeniu);
– minimalizujesz konieczność konserwacji (nasze produkty charakteryzują się odpornością na korozję i zadrapania, brakiem konieczności malowania, odpornością na wodę oraz jednorodnym i odpornym na działanie promieni UV kolorze – wszystkie te cech ograniczają potrzebę konserwacji do minimum);
– zmniejszasz liczbę przestojów (energia, która powstała w momencie uderzenia, jest pochłaniana przez barierę, co zapobiega uszkodzeniom odbojnic i pojazdów, eliminując przy tym przestoje i zwiększając wydajność).

Bariery MPM zwiększają bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.