Bariery ochronne – jak wyposażenie magazynu wpływa na jego bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest bardzo ważne. Pracodawca odpowiada nie tylko za wyposażenie i sprzęt, ale głównie za pracowników. Wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy jest także regulowanych prawnie. Są to m.in.: drogi ewakuacyjne, sprzęt ochrony osobistej czy odpowiednie oświetlenie awaryjne. Bariery ochronne są równie istotne, ale wiele z nich  dostępnych na rynku nie spełnia podstawowych standardów bezpieczeństwa. By usystematyzować zalecenia ekspertów A-Safe stworzył PAS 13. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zasady postępowania określają wymogi techniczne dotyczące produkcji oraz testowania barier, co pozwala na kontrolę jakości i odporności na uderzenia. Dodatkowo określa wymagania i sugestie dotyczące stosowania barier elastycznych. Zatem jak bariery ochronne wpływają na bezpieczeństwo w miejscu pracy? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Bariery energochłonne i ich zastosowanie

Bariery ochronne, a bezpieczeństwo pieszych

Potencjalnymi miejscami zagrożenia dla pieszych są miejsca, w których drogi dla pieszych przecinają się z drogami, po których poruszają się pojazdy, np. wózki widłowe. Może tam dojść do kolizji. By temu zapobiec ważne jest stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa, do których należą m.in. separacja ruchu pieszego przy zastosowaniu barier ochronnych oraz wydzielanie tras dla pieszych i ruchu kołowego. Dodatkowo warto jest wydzielić przejścia dla pieszych lub przejścia, które będą się znajdować powyżej drogi przeznaczonej dla pojazdów. W tym celu szczególnie polecane są bramki ochronne. Dzięki ich zastosowaniu możemy mieć pewność, że żaden z pieszych poruszających się po wyznaczonej trasie nie wtargnie na drogę poruszających się pojazdów.

Bariery ochronne, a efektywne zarządzanie ruchem

Efektywne zarządzanie ruchem ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki zastosowaniu barier elastycznych, ale także innych produktów z oferty A-Safe, np. bramek ochronnych, możemy mieć pewność, że znacząco podniesiemy bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poprzez zastosowanie systemu barier ochronnych mamy możliwość zaplanowania tras pojazdów w połączeniu z przejściami dla pieszych, separacji ruchu pieszego i kołowego, a także oznakowanie chodników i obszarów bezpiecznych.

Bariery energochłonne, a ochrona przed pojazdami

Bariery ochronne, a wysokość strefy uderzenia

Chcąc chronić magazynowane produkty, a także konstrukcje i wyposażenie miejsca pracy ważne jest by odpowiednio dobrać wysokość barier ochronnych. By to zrobić warto jest przeanalizować, jakie pojazdy poruszają się w miejscu pracy i dobrać wysokość systemu barier ochronnych właśnie do nich. Chcąc zabezpieczyć przechowywane produkty musimy pamiętać także o zabezpieczeniu ich przed widłami wózków widłowych. By odpowiednio je chronić przed uderzeniami w niskich strefach warto jest zastosować przeznaczone do tego krawężniki ochronne. Dodatkowym ich atutem jest ograniczenie miejsca składowania palet i innych towarów, a także przedostawaniu się przedmiotów do obszarów chronionych. Istnieje możliwość łatwej integracji krawężników z systemem barier ochronnych.

Bariery ochronne, a pole widzenia

Odpowiednie pole widzenia to jeden z najważniejszych aspektów w planowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. By odpowiednio je zaprojektować warto jest zwrócić szczególną uwagę na różnice w perspektywie pieszych, jak i osób kierujących  pojazdami. Oprócz barier ochronnych, szczególnie przydatne w tym zakresie będą słupki. Dzięki nim osoby kierujące pojazdami będą miały zapewnione wizualne wskazówki, co jest szczególnie ważne np. przy cofaniu. Słupki, oprócz funkcji informacyjnej, doskonale sprawdzą się także jako ochrona narożników i miejsc narażonych na uderzenia.

Bariery energochłonne, a pole widzenia

Bariery ochronne, a standaryzacja kolorystyczna

W wielkopowierzchniowych miejscach pracy, często jest tak dużo wyposażenia i urządzeń, że trudno  jest, zachować bezpieczeństwo bez odpowiednich zabezpieczeń. Dlatego istotnym jest, by kolorystyka wyposażenia w wyraźny sposób odznaczała się w miejscach niebezpiecznych. Do tego celu opracowano zestaw kolorów, które są uznawane na całym świecie za wskaźniki zagrożenia. Jest to kolor czerwony i żółty w połączeniu z czarnym. Kolory barier ochronnych A-Safe doskonale wpisują się w tą zasadę. Bariery dzięki zastosowaniu połączenia koloru żółtego i czarnego zwracają szczególną uwagę kierujących pojazdami.

Bariery ochronne A-Safe to doskonały sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki ich instalacji możemy efektywnie dbać o zarządzanie ruchem, a dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami. Poprzez odpowiednie dostosowanie wysokości systemu barier możemy chronić magazynowane produkty, a także konstrukcje oraz wyposażenie miejsca pracy, a dodatkowo zwiększyć pole widzenia osób poruszających się pojazdami. Możliwości prostej integracji barier ochronnych wraz z innymi produktami, takimi jak np. słupki, bramki czy krawężniki, pozwala w łatwy sposób zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Chcesz wiedzieć, jakie są zalety barier elastycznych?

Od 1984 r. A-Safe zwiększa bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.