Typy – barierki ochronne

               W zależności od tego w jakim miejscu oraz w jakim celu chcemy zainstalować barierki ochronne, możemy podzielić je na typy. Jednak niezależnie od tego, jaki rodzaj barierek wybierzemy, możemy mieć pewność, że po ich zainstalowaniu zwiększymy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie zredukujemy do minimum ryzyko kolizji i wypadków w miejscu pracy. Dodatkowo dzięki innowacyjnej technologii zastosowanej w każdym z typów barierek A-Safe oraz ich modułowości (wymiana belek i słupków bez konieczności demontażu całej barierki), koszty konserwacji i napraw zostają zminimalizowane – w przeciwieństwie do standardowych barierek stalowych.

               Pedestrian Bariers – barierki ochronne do zastosowania w separacji ruchu pieszego

               Głównymi barierkami do zastosowania w separacji pieszych są eFlex Pedestrian Barrier 3 Rail oraz iFlex Pedestrian Barrier 3 Rail. Są to barierki 3-poręczowe, których stopy słupków pokryte są powłoką elektroforetyczną. Dzięki ich zastosowaniu w takich miejscach, jak magazyny czy centra logistyczno-dystrybucyjne, możemy:

– wydzielić trasy dla personelu i gości,

– oznakować chodniki i obszary bezpieczne,

– ograniczyć dostęp osób do określonych tras,

– w sposób wyraźny oznakować skrzyżowania i inne newralgiczne punkty.

Doskonałym uzupełnieniem dla tego typu barierek ochronnych są bramki A-Safe: wahadłowa iFlex Swing Gate oraz przesuwna iFlex Slide Gate, które oprócz sposobu otwierania, różnią się pomiędzy sobą także np. dostępną szerokością. Dzięki połączeniu barier do separacji ruchu pieszego (Pedestrian Barriers), a także bramek (Gates) możemy tworzyć nieinwazyjne przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ruchem pojazdów.

               Typ barierek: Traffic Barriers

               Traffic Barriers jest to typ barier przeznaczony do stosowania w celu separacji ruchu kołowego. Dzięki ich zastosowaniu możemy wyznaczać trasy ruchu, chronić wartościowe wyposażanie, a jednocześnie ograniczyć występowanie kolizji powodujących przestoje. W zależności od tego w jakim miejscu chcemy je zastosować możemy użyć bariery 1-poręczowe (np. iFlex™ Single Traffic Barrier ) lub 2-poręczowe (np. eFlex™ Double Traffic Barrier). Jednak niezależnie od tego jaki typ barier zostanie przez nas ostatecznie wybrany, możemy mieć pewność, że każda z barier A-Safe to inwestycja na lata.

Poznaj zastosowania barierek ochronnych

Separacja ruchu pieszego                                 Separacja ruchu kołowego                             Separacja ruchu kołowego i pieszego                     Ochrona wysokiego składowania

Ochrona budynków i wyposażenia                 Ochrona ścian                                                   Ochrona kolumn, filarów i masztów                       Ochrona bram przemysłowych

Bariery parkingowe                                           Ochrona regałów magazynowych                  Ochrona stref rozładunku i postoju                        Ochrona wyposażenia chłodni

               Kerb Barriers, czyli krawężniki ochronne

               Krawężniki ochronne to doskonały sposób na uzupełnienie systemu barierek ochronnych. Dzięki ich łatwej integracji z barierami A-Safe możemy w przystępny sposób zmniejszyć ryzyko penetracji wideł wózka widłowego w niskich strefach magazynowych. Dodatkowo dzięki ich zastosowaniu możemy m.in. zapobiegać przedostawaniu się przedmiotów do obszarów chronionych lub wytyczyć i nadzorować trasy pojazdów. Jednym z krawężników ochronnych dostępnych w naszej ofercie jest eFlex ForkGuard, który charakteryzuje się prostym montażem od góry. Innego rodzaju ochronę stanowi natomiast krawężnik iFlex ForkGuard, który dzięki zastosowanej technologii AERO charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przebicia wideł wózków widłowych na całej jego długości.

               Niezależnie od tego, jaki typ barierek ochronnych wybierzesz – poniesione koszty się zwrócą

               Oprócz wyżej wymienionych typów barierek w naszej ofercie znajdują się także: Column Guards (ochrona słupów i masztów), Bollards (słupki), Height Restrictors (ograniczniki wysokości) czy inne. Jednak niezależnie od tego, jaki typ barierek ochronnych A-Safe wybierzesz, możesz mieć pewność, że dokonałeś dobrego wyboru. Dlaczego? Ponieważ dzięki zastosowaniu tych barierek:

– chronisz podłogi przed uszkodzeniami (unikalny system połączeń zastosowany w naszych barierach rozprasza siłę uderzenia, zapobiegając przy tym uszkodzeniom podłogi);

– obniżasz koszty napraw (polimer MEMAPLEX™, użyty w produkcji barierek,  pozwala na absorpcję siły uderzenia i powrót do pierwotnego kształtu barierki, dzięki czemu nie jest konieczna wymiana barierek ze względu na zniszczenia);

– minimalizujesz konieczność konserwacji (nasze produkty charakteryzują się odpornością na korozję i zadrapania, brakiem konieczności malowania, odpornością na wodę oraz jednorodnym i odpornym na działanie promieni UV kolorze – wszystkie te cech ograniczają potrzebę konserwacji do minimum);

– zmniejszasz liczbę przestojów (energia, która powstała w momencie uderzenia, jest pochłaniana przez barierę, co zapobiega uszkodzeniom odbojnic i pojazdów, eliminując przy tym przestoje i zwiększając wydajność).

Od 1984 r. A-Safe zwiększa bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.