Lista kategorii

iFlex RackEnd Barrier

Bariery typu Micro Barrier stanowią idealne i niedrogie rozwiązanie do ochrony przed uderzeniami lekkich pojazdów.

Wymiary standardowych barier naziemnych:

• Rozstaw słupków : 2000 mm.
• Standardowa długość belek poprzecznych: 1850 mm.
• Dostępne długości belek poziomych:  500 mm – 1900 mm.
• Średnica belek poziomych: 125 mm.
• Dostępne moduły:
   - z jedną podporą, długości: 300 - 600 mm
   - z dwoma podporami, długości: 700 - 1000 mm

Zastosowania i korzyści:

W obszarach, w których poruszają się głównie wózki sterowane ręcznie lub ręczne wózki widłowe, nieuniknione są kolizje tych wózków ze ścianami, elementami konstrukcyjnymi, maszynami lub innymi przedmiotami. Takie kolizje nie powodują poważnych uszkodzeń chronionej infrastruktury, nie mniej jednak konieczne są naprawy lub wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury, wartościowych maszyn, itp.

Podobnie jak wszystkie bariery A-Safe, również i bariery typu Micro Barrier są koloru żółtego i czarnego, bariery są doskonale widoczne dla operatorów wózków sterowanych ręcznie i ręcznych wózków widłowych.