Lista kategorii

iFlex Swing Gate Long

Krawężniki składają  się z odcinków belek  o przekroju kwadratowym,  montowanych między słupkami końcowymi i pośrednimi. Krawężniki przeznaczone są do ochrony ścian, kierowania ruchem pojazdów i zabezpieczeniem przed niskimi uderzeniami, włączając uderzenia mające miejsce na poziomie podłoża.

Wymiary barier krawężnikowych:

• Rozstaw standardowych słupków wspornikowych: 1500 mm.
• Wymiary przekroju belki krawężnika: 110 mm x 110 mm.
• Całkowita wysokość bariery - 110 mm.
• Długość zmontowanych modułów: 500 mm - 1200 mm.
• Długość zmontowanych modułów: 1300 mm - 1700 mm.
• Długość belki krawężnika standardowego: 650 mm.
• Długość belki krawężnika krótkiej: 600 mm - 1400 mm.
• Długość belki krawężnika długiej: 1600 mm - 2000  mm.

Po złożeniu krawężnika, jego montaż do podłoża jest łatwy i szybki. Polega on na przykręceniu jednej śruby kotwowej dostarczanej wraz z każdym wspornikiem.

Zastosowania i korzyści:

Krawężnik dla pojazdów ma dwa główne zastosowania. Pierwszym jest wyznaczenie krawędzi toru ruchu pojazdu i zabezpieczenie przed jego opuszczeniem, co mogłoby spowodować zniszczenie ścian, elementów budowlanych i innych maszyn lub pojazdu lub ładunku przewożonego przez pojazd. Drugim zastosowaniem jest rola bufora lub ogranicznika ruchu pojazdów uniemożliwiającym zniszczenie ścian, elementów budowlanych i innych maszyn lub pojazdu i ładunku przewożonego przez pojazd.

Krawężnik może być również wykorzystywany do uniemożliwienia przedostania się magazynowanych towarów na pasy ruchu pieszego oraz do zatrzymywania pojazdów, wideł wózków widłowych lub towarów przemieszczających się wzdłuż bariery.   

Krawężniki znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych do ochrony ścian, elementów budowlanych i urządzeń naziemnych przed uderzeniami przez ręczne lub elektryczne wózki do palet.