Lista kategorii

iFlex Swing Gate

Ograniczniki wysokości należą do elementów służących do ochrony otworów drzwiowych. Urządzenia posiadają modularną budowę.  Stosując takie elementy jak: wsporniki, pośrednie elementy przedłużające, elementy końcowe i belki górne, można  zabezpieczyć otwory drzwiowe o różnych wymiarach.

Wsporniki mocowane do podłoża mogą być stosowane do otworów o maksymalnej wysokości prześwitu do 3,4 m. Zastosowanie dodatkowych elementów pośrednich i przedłużających, pozwala na zabudowę otworów o większej wysokości prześwitu. Uzupełnienie konstrukcji o dodatkowe elementy wymaga stosowania kotew w odpowiedniej powierzchni montażowej. Ponadto, górna belka ogranicznika musi być umocowana w jednym lub kilku punktach przy użyciu obejm.

Dopuszczalna wysokość prześwitu  ograniczona jest uwarunkowaniami konstrukcyjnymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa.

Ograniczniki wysokości spełniają dwie główne funkcje:
• Ochrona wszystkich krawędzi otworu drzwiowego
• Zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami na dużej wysokości.

Zastosowania i korzyści:

W przypadku ochrony krawędzi otworu drzwiowego po stronie wjazdowej i wyjazdowej, ograniczniki wysokości są dobrane tak, aby szerokość i wysokość prześwitu była mniejsza niż szerokość otworu drzwiowego. Zabezpiecza to krawędzie otworu przed uderzeniami i zniszczeniem. Jeśli otwór drzwiowy wyposażony jest w drzwi żaluzjowe, to zastosowanie ogranicznika wysokości chroni szyny prowadzące boczne i górne przed zniszczeniami, które mogą powstać wskutek uderzeń przez pojazdy lub ładunki.

Ograniczniki wysokości można wykorzystywać do zabezpieczenia przewodów rurowych, koryt kablowych, przewodów powietrznych lub gazowych i kanałów wentylacyjnych przed uderzeniami spowodowanymi przez wysokie pojazdy, wysokie ładunki na pojazdach lub prowadnice pionowe  wózków widłowych. Tego typu uszkodzenia mogą być bardzo niebezpieczne oraz kosztowne w naprawie.