Lista kategorii

FlexiShield Column Guard

Zabezpieczenie kolumn przy użyciu słupków i belek poprzecznych, oparte jest o sprawdzone rozwiązania stosowane w barierach dla pieszych PB. Bariery stosowane są do ochrony kolumn o dowolnej wielkości i przekroju (kwadratowy, prostokątny, okrągły, nieregularny). Standardowo zabezpieczenie kolumn ma postać kwadratu lub prostokąta składającego się z czterech słupków wspornikowych i czterech zespołów poziomych belek poprzecznych. Długość belek zależna jest od kształtu i wielkości chronionej kolumny.
Bariery są również dostarczane w postaci dwu lub trójstronnych układów do ochrony kolumn znajdujących się w narożnikach lub przy ścianach. Zabezpieczenia mogą mieć też inną wysokość, dopasowaną do wielkości pojazdów i ładunków operujących w pobliżu kolumny.

Wymiary barier ochronnych kolumn:
• Rozstaw słupków: 500 - 2000 mm.
• Wysokość słupków: 1160 mm.
• Wysokość ochraniana przez belki: 1100 mm.
• Wymiary przekroju poprzecznego słupka: 110 mm x 110 mm.
• Długość belek poziomych standardowych:  600 mm.
• W innych wersjach bariery dla pieszych mogą być wyposażone w zestawy belek poprzecznych zawierających jedną, cztery lub osiem belek.
Zestaw może być uzupełniony o narożniki, słupki trójnikowe, itp.
 
Zastosowania i korzyści:
W zakresie ochrony kolumn, zabezpieczenia przy użyciu słupków i belek poprzecznych (PB), stanowią zabezpieczenie średniej odporności i podobnie do jak zabezpieczenia Rota mogą być szeroko stosowane w strefach magazynowych, przemysłowych, handlowych i publicznych, gdzie kolumny wymagają zwiększonego poziomu ochrony przed poruszającymi się pojazdami.
W strefach magazynowych, przemysłowych i produkcyjnych są przeznaczone do stosowania tam, gdzie występuje ruch wózków widłowych napędzanych ręcznie, elektrycznie lub spalinowo o masie do 2500 kg. Mogą być też stosowane w obszarach handlowych i publicznych, gdzie występuje ruch samochodów i lekkich pojazdów dostawczych. Jak wszystkie produkty A-Safe, także zabezpieczenia kolumn zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji oraz zmniejszeniu lub całkowitym wyeliminowaniu uszkodzeń powstałych w następstwie uderzeń, a co za tym idzie o zmniejszeniu kosztów konserwacji i napraw.