Lista kategorii

iFlex Rail Column Guard+

Zabezpieczenia kolumn przy użyciu słupków z łącznikami jest podobne do zabezpieczenia przy użyciu słupków z belkami poziomymi, jednak słupki użyte w tych konstrukcjach mają większą odporność na uderzenia. Może być stosowane do ochrony kolumn o dowolnej wielkości i przekroju (kwadratowy, prostokątny, okrągły, nieregularny). Standardowo zabezpieczenie kolumn ma postać kwadratu lub prostokąta składającego się z czterech słupków wspornikowych i czterech poziomych potrójnych zestawów belek poziomych między słupkami.

Zabezpieczenia występują w dwóch odmianach wymiarowych, w zależności od wymiarów przekroju poprzecznego kolumn. Wymiary kolumn:
• kolumny o wymiarach przekroju A x B (A i B od 250 mm do 1250 mm)
• kolumny o wymiarach przekroju C X D (C i D od 1250 mm do 1750 mm)

Długość zespołów łączników poprzecznych jest dobierana do kształtu i wielkości chronionej kolumny.

Wymiary standardowej bariery słupkowej z łącznikami poprzecznymi:
• Rozstaw słupków: 500 - 2000 mm.
• Wysokość słupków: 1200 mm.
• Wysokość ochraniana przez łączniki poziome: 1100 mm.
• Średnica słupka: 200  mm
• Wymiary przekroju łączników poziomych: 50 mm x 75 mm

Zastosowania i korzyści:
Zabezpieczenie przy użyciu słupków z łącznikami, stanowi najbardziej odporne na uderzenia zabezpieczenie spośród produktów stosowanych do ochrony kolumn. Może być stosowane w strefach magazynowych, przemysłowych, handlowych i publicznych, gdzie kolumny wymagają najwyższego poziomu ochrony przed uszkodzeniem.

W strefach magazynowych, przemysłowych i produkcyjnych chronione są kolumny przed wózkami widłowymi z przeciwwagą o masie do 2500 kg lub wózkami widłowymi wysokiego składowania o masie do 4200 kg. Mogą być też stosowane w obszarach handlowych i publicznych, gdzie występuje ruch cięższych pojazdów dostawczych. Jak wszystkie produkty A-Safe, także zabezpieczenia kolumn zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji oraz zmniejszeniu lub całkowitym wyeliminowaniu uszkodzeń powstałych w następstwie uderzeń, a co za tym idzie, o zmniejszeniu kosztów konserwacji i napraw.