Dane techniczne i eksploatacyjne.

1.1    Ogólne dane techniczne
Materiał, z którego wykonano produkt:
•    Oferuje doskonałą obojętność/odporność chemiczną, jak również bardzo niską absorpcję wilgoci. Jest odporny na większość kwasów nieorganicznych, zasady, sole oraz alkohole, kwasy organiczne, estry i ketony.
•    Nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.
•    Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.
•    Pali się, ale nie jest klasyfikowany jako palny. Do gaszenia można wykorzystać wodę, gaśnice proszkowe lub pianowe.
•    Zakres temperatur pracy od -10 do + 50⁰C (na zamówienie dostarczamy bariery z zakresem temperatur pracy od -30 do + 50⁰C).
•    Temperatura zapłonu 360⁰C w obecności płomienia lub 409⁰C w przypadku braku płomienia.
•    Podczas palenia nie emituje toksycznych lub szkodliwych oparów.
•    Nie zawiera materiałów z recyklingu, ale sam podlega w 100% recyclingowi.

1.2    Informacje techniczne
1.2.1    Szczegółowe dane techniczne produktu
Ogólne:
•    Doskonała odporność chemiczna zgodna z ISO/TR 10358
•    Doskonała odporność na korozję i ścieranie
•    Wytrzymałość temperaturowa do 60⁰C i krótko-czasowa do 90⁰C
•    Zgodność z regulacjami dotyczącymi kontaktu z żywnością
•    Zgodność z regulacjami dotyczącymi dotyczącym sprzętu medycznego

Bezpieczeństwo środowiskowe:
•    Niezagrażający środowisku
•    Podlega recyclingowi w 100%
•    Bez dodatku metali ciężkich
•    Znacząco mniejszy ślad węglowy w porównaniu ze stalą lub metalami

Wytrzymałość na uderzenia
•    Wysoka wytrzymałość na uderzenia
•    Testowane przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
•    Barierki są testowane przy obciążeniach zgodnych z normą BS6399 (po szczegóły patrz indywidualna dokumentacja techniczna produktu)

1.2.2    Ochrona UV*
Produkty mogą być instalowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków i dlatego są poddane w mniejszym lub większym stopniu działaniu światła słonecznego (zawierającego promieniowanie UV).
Firma A-safe stosuje standardowo pakiet ochronny UV podczas tłoczenia swoich produktów, aby chronić je przed degradacją spowodowaną działaniem promieni UV. Pakiet zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV na zewnątrz budynku przez 15-20 lat w warunkach klimatycznych Północnej Europy i 10 lat w warunkach półkuli południowej.
* Dalsze szczegóły dotyczące ochrony przed promieniowaniem UV są dostępne na życzenie klienta.

1.2.3    Zakres temperatur pracy
Zakres temperaturowy pracy dla produktów firmy A-Safe wynosi od -10°C do +50°C (na zamówienie dostarczamy bariery z zakresem temperatur pracy od -30 do + 50⁰C).Wytrzymałość udarowa barier (metodą Izoda )  została przetestowana przez producenta profili, zgodnie z odpowiednimi standardami.
Produkt o zakresie temperatur pracy -10°C do +50°C,  może być wykorzystywany w temperaturze poniżej -10°C, ale następuje wówczas pogorszenie jego odporności mechanicznej. Poniżej -20°C wytłaczane elementy składowe barier  osiągają temperaturę zeszklenia (temperaturę, w której polimer staje się ciałem stałym). Poniżej tej temperatury (-10°) materiał pęka pod naciskiem punktowego obciążenia, ale nadal będzie chronił przed pojazdami zgodnie ze standardami sił ustanowionymi przez brytyjską normę BS6399.

1.2.4    Punkt zapłonu i palność
Punkt zapłonu materiału, z którego wytłoczone są elementy barierki, wynosi 360°C (w obecności źródła ognia) i 407°C (bez źródła zapłonu). Szybkość palenia się materiału wynosi  100 mm/min. Klasa palności materiału t - HB.
Mało prawdopodobne jest osiągnięcie temperatury zapłonu 360°C lub 407°C. Do momentu osiągnięcia takiej temperatury większość otoczenia barier zostanie zniszczona lub poważnie uszkodzona.
Materiał, z którego wykonane są barierki nie wydziela szkodliwych lub toksycznych substancji przy spalaniu.
Taki sam rodzaj materiału jest używany powszechnie w częściach samochodowych (zderzaki, zbiorniki chłodnicy, zbiornik płynu hamulcowego, zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb oraz części układu wentylacyjnego).

2.1    Informacje ogólne
Materiał użyty do wytworzenia produktu, czyli części wytłoczone z polipropylenu oraz stalowe podstawy, jak również techniki projektowe wykorzystane przy montażu i funkcjonowaniu produktu, powoduje konieczność wykonywania minimalnych procedur obsługowych. Rutynowe prace obsługowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania produktu oraz dla zachowania i utrzymania jego wyglądu i dobrej widoczności.

2.2    Czyszczenie
Kurz i inne zanieczyszczenia stałe można z łatwością usunąć wycierając produkt wilgotną szmatką.
Ślady uderzeń i zadrapań można usunąć lekko ścierającym płynem lub mleczkiem do czyszczenia.
Bariery powinny być czyszczone po uderzeniu lub naprawie. W celu utrzymania wyglądu i czystości barierek czyszczenie powinno być wykonywane w odstępach czasowych wyznaczonych przez użytkownika.

2.3    Prace obsługowe
Regularne rutynowe prace obsługowe są wymagane dla zapewnienia integralności produktu, a co za tym idzie, jego prawidłowego funkcjonowania. Integralność produktu może być zagrożona przez korozję, rdzewienie podstaw słupków, odkręcanie się nakrętek śrub mocujących lub uszkodzenie elementów składowych barierek.
Jest mało prawdopodobne, aby zarejestrować każde uderzenie w barierkę. Jeśli taka sytuacja nastąpi, to NALEŻY WYKONAĆ poniżej opisane czynności obsługowe dla każdego elementu, który uległ uszkodzeniu.
Jeśli nie nastąpiły żadne uszkodzenia przez trzy miesiące to następujące prace obsługowe NALEŻY WYKONYWAĆ co trzy miesiące dla najmniej 20% wszystkich produktów lub ich zamontowanych elementów i dla co najmniej 20% podstaw słupków, nakrętek śrub mocujących oraz elementów produktu dla każdego sprawdzanego produktu lub jego części. Bariery lub ich części, które podlegają rutynowym pracom obsługowym w odstępach trzymiesięcznych mogą być wybierane losowo.

2.3.1    Podstawy słupków
Podstawy słupków powinny być sprawdzane pod kątem powstania wyszczerbień i zadrapań na powierzchni pokrytej farbą proszkową (jeśli takie są zamontowane w barierce) lub rdzy i innych oznak uszkodzeń stali, z której wykonane są podstawy słupków.
Wyszczerbienia lub zadrapania podstaw słupków pokrytych farbą proszkową powinny zostać uzupełnione odpowiednią farbą, aby chronić odsłoniętą stal.
Jeśli podstawa słupka zardzewieje powodując erozję i kruszenie się materiału umożliwiając ręczne poruszanie barierek lub jej podstaw albo wpływając na mocowanie podstaw słupków, to taka podstawa MUSI zostać wymieniona na nową.
UWAGA: Jeśli podczas badania stanu technicznego zostanie wykryta jakakolwiek usterka z wyżej wymienionych w losowo wybranym elemencie, to należy zbadać stan techniczny WSZYSTKICH elementy bariery.

2.3.2    Integralność śrub mocujących
Śruby mocujące podstawy słupków powinny być kontrolowane pod kątem wysunięcia się, odkręcenia i właściwego ustawienia w otworach, w których są umieszczone.
Jeśli śruba mocująca nie jest właściwie umieszczona, powinna zostać ponownie wbita i przykręcona kluczem dynamometrycznym momentem siły właściwym dla danego typu produktu i śruby (patrz punkt 2.3.5 gdzie podano właściwe momenty siły dokręcających). Jeśli nakrętka śruby nie może być dokręcona właściwym momentem siły, należy skontaktować się z dostawcą w sprawie dalszej procedury właściwego postępowania.
UWAGA: Jeśli dokręcenie i stan losowo wybranej śruby mocującej są niewłaściwe, to należy sprawdzić poprawność instalacji wszystkich śrub mocujących i w razie potrzeby usunąć niedociągnięcia.

2.3.3    Właściwe momenty sił dokręcających nakrętki śrub mocujących
Należy sprawdzić prawidłowość dokręcenia wszystkich czterech śrub mocujących każdej podstawy słupka. Jeśli moment siły jest mniejszy niż wymagany, nakrętki powinny zostać ponownie dokręcone właściwym momentem siły.
UWAGA: Jeśli którakolwiek nakrętka nie jest dokręcona właściwym momentem siły, to należy sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić wszystkie nakrętki śrub mocujących. Jeśli dokręcenie jest niemożliwe, patrz rozdział 2.3.2.

2.3.4    Stan techniczny i integralność pojedynczych elementów barierki
Materiał pojedynczych elementów barierki powinien być wizualnie sprawdzany pod kątem oznak zmęczenia, widocznych zazwyczaj jako białe ślady w miejscu naprężenia, właściwej instalacji oraz właściwego ustawienia w obrębie całej konstrukcji.
Naprężone i wygięte elementy powinny zostać wymienione na nowe.
Niewłaściwie usytuowane elementy powinny zostać umieszczone we właściwym położeniu. Jeśli nie można tego uzyskać z powodu problemów ze śrubami mocującymi, patrz rozdział 2.3.2.
UWAGA: Jeśli którykolwiek element jest uszkodzony, należy sprawdzić wszystkie pozostałe elementy i w razie potrzeby przedsięwziąć wymienione wyżej działania.